Fuar Organizatörü

MCI FUARCILIK

MCI Türkiye, stratejik katılım ve katılım çözümleri alanında dünyanın lider olan ve 1987 yılından bu yana Dünya’da sektörün gelişmesi isin çalışmalar yürüten MCI Global’in Türkiye partner kuruluşudur. MCI Türkiye, globalden aldığı bilgi ve birikimi Ülkemizde gerçekleştirdiği etkinlikler için bir zenginlik sağlayıcı olarak kullanmaktadır.

“Global Düşünüp, Yerel Uyguluyoruz.”

MCI Türkiye; yaratıcı yaşam deneyimleri, dijitalleştirme, küreselleşme, marka geliştirme ve içerik stratejilerini kullanarak çokuluslu şirketler ve uluslararası kuruluşların performanslarını ve küresel büyümelerini arttırmalarına, yeni müşteriler kazanmalarına ve daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olur.

MCI Türkiye Grup şirketlerinden MCI Fuarcılık; bilgi ve birikimlerini, sürdürülebilir kalite anlayışı ile birleştirirken, aynı zamanda tematik yaklaşımlarıyla, düzenlediği etkinliklerin ön plana çıkmasını ve doğru hedef kitle ile buluşmasını sağlamaktadır.

MCI Fuar, organizasyonlarında prensip haline getirdiği sektörel iş görüşmeleri sayesinde (B2B), firmaların doğru zamanda doğru insanlarla irtibata geçebilmesini vesile olmaktadır.

Geleceği bugünden şekillendiriyoruz.

www.mcifuar.com.tr

ARK GRUP

ARK Grup, turizm, tercüme, reklam, tanıtım, organizasyon, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini yürüten, kurum ve kuruluşların ürün ve hizmetlerini hedef kitlelerine aktarabilmeleri için gerekli olan tüm planlamaları ve bunların uygulamalarını gerçekleştiren, kendi alanlarında uzman şirketlerden oluşmaktadır.

Ark Grup; değişen ve gelişen iç ve dış pazarları, yeni teknolojileri ve bunların doğurduğu yeni müşteri ihtiyaçlarını etkin bir şekilde takip ederek, ürün ve hizmetlerini geliştirip çeşitlendirmekte, kadrosunu hem nitelik hem nicelik olarak sürekli güçlendirmekte, doğru, kaliteli, güvenli ve süratli hizmet anlayışı ile kurulduğu ilk günden bu yana istikrarlı bir şekilde büyümektedir.

www.arkgrup.net