KGM’nin 2017 yılına ilişkin yatırım programında 349’u devlet ve il yollarına yönelik olmak üzere toplam 390 proje yer alıyor. Bedeli 170 milyar lira olan projeler arasında 14 otoyol, 11 turizm, 12 enerji, 4 de tarım sektörü projesi bulunuyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) 2017 yılına ilişkin yatırım programında proje bedeli 170 milyar lira olan toplam 390 proje bulunuyor.

KGM verilerinden yapılan derlemeye göre, ulaşımın etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu olması hedefiyle hizmet veren kurumun yatırım programında 349’u devlet ve il yollarına yönelik olmak üzere toplam 390 proje yer alıyor. Proje bedeli 170 milyar lira olan projeler arasında 14 otoyol, 11 turizm, 12 enerji, 4 de tarım sektörü projesi bulunuyor.

Genel Müdürlüğün sorumluluğundaki yol ağı 1 Ocak 2017 itibarıyla bağlantı yollarıyla birlikte 2 bin 542 kilometre otoyol, 31 bin 106 kilometre devlet yolu ve 33 bin 513 kilometre il yolu olmak üzere toplam 67 bin 161 kilometreye ulaştı. Bu yol ağının 42 bin 131 kilometresi sathi kaplama, 21 bin 188 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamadan oluşuyor.

2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağıyla sadece 6 il birbirine bağlıyken, 2003 yılından itibaren 19 bin 96 kilometre yol yapılarak toplamda 25 bin 197 kilometreye ulaşan bölünmüş yol ağı ile 76 ilin birbiriyle bağlantısı sağlandı. Bölünmüş yol uzunluğunun 2019 yılında 30 bin kilometreye ulaştırılması hedefleniyor.

Kuzey-güney aksları

Türkiye’nin özellikle yurt dışı ticaret hacmi ile ithalat ve ihracatının artması, limanların daha teknik ve verimli kullanılmasını ve bu limanların ülke içinde birbirleriyle karayolu ulaşım bağlantısının sağlanmasını zorunlu hale getirdi. Türkiye’nin özellikle Kafkas ve Orta Asya ülkeleri, Rusya ve Kuzeybatı Avrupa ülkeleri ile olan ticareti, genelde Karadeniz limanları vasıtasıyla, aynı şekilde Ortadoğu, Afrika, Güney Avrupa ve okyanus aşırı olan ticaret de Akdeniz limanlarından yapılıyor. Bu limanlara gelen mal ve yüklerin ülke içindeki belirli merkezlere taşınması ihtiyacı ortaya çıkınca, kuzey-güney aksların iyileştirilmesinin gerekliliği ve önceliği gündeme geldi.

Bu doğrultuda, toplam 12 bin 146 kilometre uzunluğunda olan 18 kuzey-güney karayolu koridorlarının 9 bin 895 kilometresinin fiziki ve geometrik iyileştirilmesi tamamlandı, bin 108 kilometresinde çalışmalar devam ediyor, bin 143 kilometresinin ise ihale edilmesi planlanıyor.

Doğu-batı aksları

Ulaşım koridorlarının doğu-batı yönünde kurulduğu Türkiye’de, D-100 ve D-300 aksları, Avrupa-Asya ve Ortadoğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında diğer ülkelere karşı rekabet gücünü artırması bakımından büyük rol oynuyor.

Bu kapsamda, toplam 8 bin 524 kilometre uzunluğundaki 5 adet doğu-batı karayolu koridorlarındaki 7 bin 503 kilometre uzunluğundaki kesimler tamamlanarak trafiğe açıldı, 238 kilometresinde ise ihaleli olarak çalışmalara devam ediliyor. Kalan 783 kilometrelik yolun ihale edilmesi ile ilgili hazırlıklar devam ediyor.