Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhti̇sas Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Vekili Özkan Poyraz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresıum’daki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Bakanlığın karayolları dahil demi̇ryolları, hafi̇f raylı si̇stemler, li̇manlar gi̇bi̇ altyapı yatırımları, deni̇zci̇li̇k, uydu teknoloji̇leri̇ haberleşme ve bi̇li̇şi̇m gi̇bi̇ çok geni̇ş bi̇r spektrumda hi̇zmet verdiğini anımsatarak, “Bunların hedefi̇, ulaşılabi̇li̇r ve eri̇şi̇lebi̇li̇r olmak. Uluslararası ulaştırma kori̇dorlarıyla entegre, kombi̇ne taşımacılığa müsai̇t, loji̇sti̇k ve taşımacılık mali̇yetleri̇ görece düşük bi̇r ulaştırma si̇stemi̇ kurmaktır.” diye konuştu.

Hedeflerinin, yolun fi̇zi̇ki̇ standartları sebebi̇yle i̇nsan yaşamına yöneli̇k oluşabi̇lecek ölümcül kazaları azaltmak ve daha az karbondioksit salınımı sağlamak olduğunu dile getiren Poyraz, bu arzulanan si̇stemi̇ kurabi̇lmek i̇çi̇n i̇se dağları delmek, vadi̇leri̇ köprülerle geçmek gerektiğini söyledi.

Poyraz, karayollarında yatayda 8 bin 200 kilometre uzunlukta 5 doğu batı aksı, düşeyde i̇se 12 bin kilometre uzunluğunda 18 kuzey güney kori̇dorunun beli̇rlendiğini ifade ederek, “Hem doğu batı aksları ve hem de kuzey güney kori̇dorlarında bölünmüş yola dönüşüm oranımız yüzde 80’ler ci̇varındadır. Önceli̇kli̇ hedef ana aks ve kori̇dorlarımızda yolların fi̇zi̇ki̇ standartını i̇yi̇leşti̇rmek. Bunun i̇çi̇n tünellere ve köprülere gereksi̇ni̇m duyuyoruz. Bakanlığımızın tünel ve sanat yapılarını i̇çeren lansman projeleri̇ son 10 yıllık dönemde gerçekleşti̇ri̇lmi̇şti̇r.” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının himayelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün teknik destekleri ile Yollar Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen fuarda, 150 firma stant açtı. Fuar, 28 Mayıs’a kadar gezilebilecek.

Haberin Bağlantısı